To NCYU Website
* Taiwan Culture Research Center *
:::*Home*|*To NCYU Website*|*Sitemap*|*FAQ*|*Contact us*|*Bilingual*|*RSS*|*中文版*
*
**

*
:::
* * Introduction
*
* * Members
*
* * The Research of ChiaYi
*
* * Project Reports
*
* * Homepage
*last update time 2017/09/29
*
:::* Home > Members

*

** Members
* * Li, Ming Jen
* * Huang, Ayu
* * Chyr, Yeong Shin
* * Mei-Chan Wang
* * Tien-Cheng Wang
* * Ying-Ching Wu
* * Tsuchiya, Hiroshi
* * Hsu Chih-Ping
* * Yu Shu-ying
* * Ho Wen Ling
* * Feng Xiao-Ting
* * Lin,Sun-Luk

back


Copyright © 2014 National Chiayi University

TEL: 05-2263411#2930     FAX:05-2269375     E-mail:tcrc@mail.ncyu.edu.tw

*
*